Δημιουργία - Διαμόρφωση HotSpot

Δημιουργία - Διαμόρφωση HotSpot

Ολοκληρωμένη λύση HotSpot

Ολοκληρωμένη λύση HotSpot με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους επισκέπτες που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του διαθέσιμου WiFi δικτύου.

   Μερικές από τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είναι:

1) Χρήση του HotSpot για αύξηση της επισκεψιμότητας του λογαριασμού της επιχείρησης στα social media και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (για να συνδεθεί ο επισκέπτης θα πρέπει να πατήσει Like στην σελίδα της επιχείρησης η να επισκεφθεί την ιστοσελίδα.

2) Διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. Αγώνας ποδοσφαίρου στις 5/9 κλείστε θέσεις!!!!)

3) Καλύτερη διαχείριση του δικτύου ώστε όλοι οι χρήστες να μοιράζονται επαρκώς τη διαθέσιμη σύνδεση (κατανομή χωρητικότητας)

4) Χρέωση της υπηρεσίας ανάλογα με τη πολιτική της επιχείρησης (π.χ. ελεύθερη χρήση facebook αλλά εάν χρειαστεί να «κατεβάσουμε» ένα αρχείο να υπάρχει πολιτική)

5) Απαγόρευση χρήσης ιστοσελίδων με απαγορευμένο περιεχόμενο.

6) Απαγόρευση της χρήσης του Internet του χώρου μας από γειτονικές επιχειρήσεις.